ادرس و تلفن

آدرس:  مشهد،احمد آباد ،انتهای ابوذر غفاری 1 ، پلاک 144 ،طبقه اول،کلینیک زیباآفرین

تلفن:   38073-051