انواع ریزش مو

الف) ريزش موي هورموني- ارثي( طاسي يا ريزش موي اندروژنتيك):

1) طاسي مردانه:

اين نوع ريزش مو به طور معمول از زمان بلوغ جنسي كه هورمونهاي مردانه افزايش مي يابند، آغاز ميگردد ولي به دليل ريزش تدريجي موها و تراكم زياد موها در شروع بلوغ (100تا150 تار مو در هر سانتيمتر مربع پوست سر)، در مراحل اوليه، توسط خود فرد  قابل تشخيص نمي باشد و چند سال بعد مورد توجه قرار مي گيرد.

اين نوع ريزش مو طرحهاي مختلفي دارد و گاه با پسرفت خط رويش مو در جلوي سر با يا بدون كاهش تراكم موها جلب توجه ميكند و گاهي به شكل كاهش تراكم موهاي جلوي سر( ناحيه فرونتال ) و بدون پسرفت خط رويش مو نمايان ميشود ولي در اكثر موارد به شكل حالتي بينابيني است.

در اين نوع ريزش، موها علاوه بر كاهش تراكم، كركي ونازكتر شده به طوري كه حتي در موارد طاسي كامل نيز موهاي بسيار ظريف كركي هنوز قابل مشاهده خواهند بود.

بيشترين مراجعين پيوند موي طبيعي،ريزش مو يا طاسي طرح مردانه است.

2) طاسي طرح زنانه:

ريزش موي هورموني- ارثي در خانمها گاهي با طرح طاسي مردانه بروز مينمايد كه به صورت كاهش تراكم موهاي جلوي سر بدون عقب رفتگي خط رويش مشاهده مي شود ولي به شكل منتشر تمامي پوست سر را مبتلا مي نمايد و كاهش تراكم در همه جا مشهود است.موارد بينابيني نيز بسيار شايع ميباشد.

عمل پيوند موي عمل پيوند موي طببيعي در مواردي از اين نوع ريزش موي خانمها نيز قابل انجام است.

ب)از دست رفتن موها بدليل آسيبهاي حاصل از سوانح، سوختگيها، ريزش موي حاصل از تخريب پوست در اثر بيماريهاي قارچي در كودكي وبعضي نواقص مادرزادي.در موارد زيادي از اين نوع ريزش مو، عمل پيوند مو قابل انجام ميباشد.

ج) ريزش مو به دليل بيماريهاي داخلي و استرسها(Telogen Hairloss)

   به دليل سرعت رشد بسيار زياد سلولهاي موساز، اين سلولها نيازهاي متابوليكي بالايي داشته و هر نوع استرس جسمي( بيماريها) و روحي ميتواند به سبب تغيير در متابوليسم بدن باعث ريزش مو شود و در صورتيكه اين استرس تداوم يابد ميتواند منجر به ريزش موي مزمن و طولاني مدت شود.

از جمله علل اين نوع ريزش مو ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

 انواع سوء تغذيه ها كه شامل كاهش وزن شديد كه در اثر رژيمهاي غير استاندارد كاهش وزن(كاهش وزن بيش از دو تا سه كيلو در يك ماه) ايجاد ميشود، كمبود هاي تغذيه اي مانند كمبود آهن و روي و ويتامينها، خونريزي شديد، كم كاري و پر كاري تيروئيد، ريزش موي پس از زايمان وجراحيهاي بزرگ، اسهالهاي مزمن كه منجر به كمبودهاي تغذيه اي ميشوند، بيماريهاي تبدار شديد، مصرف برخي داروها، فشارهاي عصبي و روحي، ترسهاي شديد و …

د)ريزش مو به دليل التهابات پوست سر

  هر گونه التهاب پوست سر حاد يا مزمن ميتواند سبب ريزش مو شده كه بر حسب نوع بيماري التهابي مي تواند گذرا يا دائم باشد. التهاباتي مانند حساسيت به داروهاي موضعي و و رنگ موها ، شوره و خارش شديد پوست سر نيز جزو اين دسته از ريزش هاي مو قرار مي گيرند. بعضي از اين بيماريها در حالي كه شباهت زيادي به حساسيت معمولي و خارش محدود پوست سر دارند ميتوانند سبب ريزش دائم وغيرقابل جبران مو( حتي با روشهاي جراحي) شوند، لذا در اين موارد ميبايست حتما پوست سر معاينه دقيق شود.

ه) ريزش موي حاصل از كشيدگي مو

 اين نوع ريزش مو ميتواند به دليل آسيب هاي ريشه مو ناشي از كشيده شدن موها، سبب ريزش موي دائم شود. از جمله علل اين ريزش مو ميتوان به كشيدن موهاي ابرو به هنگام ابر برداشتن، كنده شدن موها در اثر زد و خوردها، كشيده شدن موها در اثر محكم بستن آنها و يا استفاده از برسهاي پيچ و اتوي مو، و كشيدن عادتي موها، اشاره كرد.

و) ريزش مو به دليل بيماري ريزش موي سكه اي Alopecia Areat

 اين نوع از ريزش مو كه به ريزش موي عصبي معروف شده است، در افرادي ايجاد مي شود كه زمينه ژنتيكي آن را داشته باشند كه البته اين به آن معني نيست كه مي بايست حتما در خانواده فرد، اشخاص ديگري هم مبتلا شده باشند.

در اين بيماري، ريزش مو به دليل واكنش نابجاي سيستم ايمني بدن( واكنش خود ايمن) ايجاد ميشود و درمانها نيز در جهت سركوب اين واكنش برنامه ريزي ميشود. طيف اين بيماري از يك ريزش موي محدود تا ريزش موهاي تمامي بدن متفاوت بوده و درمان آنها براساس گسترش بيماري و سن بروز آن، متفاوت است.

ادامه مطالب بزودی منتشر میشود