اگزما

حساسيتهاي پوستي (اگزما ECZEMA)

اين گروه از بيماري ها شامل طيف گسترده اي مي باشند كه معمولا اشكال ظاهري مشابهي دارند.
  نوعي از اين بيماري كه به نام اگزماي سرشتي ناميده مي شود معمولا از دوران شيرخوارگي شروع شده وابتدا به شكل نواحي قرمز رنگ و بعضي با ترشحات زرد رنگ روي گونه هاي شيرخوار، متظاهر ميشود و با افزايش سن محلهاي آن به ساير نواحي بدن از جمله ساق پاها و كمر و شكم نيز گسترش مي يابد، ولي بسته به شدت بيماري ميتواند تنها به صورت نواحي قرمز و گذراي گونه ها و در موارد بسيار شديد به شكل اگزماهاي سراسر بدن نمايان شود. 85 درصد اين بيماران در سنين 12 تا 13 سالگي بهبود مي يابند و مابقي مبتلايان در بزرگسالي نيز به اشكالي، بيماري خود را نشان خواهند داد كه بيشتر به صرت اگزماهاي دست بروز ميكند.
 

 نوع ديگري از اگزماها استعداد باليني اشكاري مانند اگزماي سرشتي ندارند ماند حساسيت هاي پوست نسبت به مواد شوينده قوي مانند پودرهاي شوينده لباس و مايعهاي ظرفشويي و وايتكس و حساسيت به بعضي مواد سوزاننده مانند آهك و … .
 

گروه ديگر از حساسيتهاي پوستي شامل حساسيتهاي تماسي آلرژيك بوده كه به شكل فردي  و تنها به يك ماده آلرژن(حساسيت زا) بروز مينمايد، مانند حساسيت به سيمان، حساسيت به نيكل كه در دكمه هاي البسه و بدليجات وجود دارد، حساسيت به بعضي داروهاي موضعي يا تركيبات نگهدارنده آنها، حساسيت به رنگ موها و ساير موادي كه جهت زيبايي موها استفاده ميشود و …. درمان اين دسته از اگزماها به جز استغاده از داروهاي لازم، اجتناب دائمي از ماده مربوطه است.
 

گاهي اگزماهاي پوستي نشانه اي از يك بيماري داخلي است كه گهگاه از خود اگزما بسيار مهمتر ميباشد و به صورت نواحي اگزمايي محدود و يا گسترده متظاهر مي شود مانند بعضي از كمبود هاي ويتاميني، بيماريهاي متابوليك خاص ، بيماري AIDS  و… كه لزوم پيگيري براي اگزماهاي گسترده و بويژه مقاوم به درمان را نشان ميدهد.
 

 و نكته مهم اينكه بسياري از بيماريهاي پوستي غير اگزمايي داراي شكل باليني بسيار شبيه به اگزما ميباشند كه معمولا سبب اشتباه و خود درماني با دارو هاي ضد اگزما شده كه شكل بيماري اوليه را تغيير خواهد داد درمان آنرا به طولاني تر خواهد كرد. از اين جمله ميتوان به بيماريهاي قارچي پوست ، بعضي بدخيميهاي پوستي، عفونتهاي پوست( زرد زخمها)، بعضي از انواع سالك و … اشاره كرد.
 

درمان اگزماها بسته به نوع آنها و علل ايجادشان و نيز برحسب شدت و مزمن و حاد بودن آنها متفاوت ميباشد و بعضا” نيازمند آزمايشات تخصصي مانند patch test   جهت تشخيص عامل حساسيت زا و آزمايشات بيماريهاي همراه و پيگيريهاي طولاني مدت بويژه در مورد اگزماهاي سرشتي شديد مي باشند.