برنامه كاري مطب و كلينيك ها

مطب :

  • همه روزه از ساعت ١٧ الي ٢٠:٣٠ بجز يكشنبه ها و سه شنبه ها

شماره تماس:05118432537 و 05118468669

كلينيك تخصصى پوست و ليزر و پيوند موى زيبا آفرين:

  • يكشنبه ها : ساعت ١٦ الي ١٨
  • سه شنبه ها : ساعت ١٠ الي ١٣
  • چهارشنبه ها : ساعت ١٠ الى ١٣

تلفن:05118450729 و 05118447142 و 05118446382 و 05118449762

كلينيك تخصصى پوست و ليزر بيمارستان بنت الهدى :

  • يكشنبه ها : ساعت ١٠:٣٠ الى ١٢
  • سه شنبه ها : ساعت ١٤ الى ١٨
  • پنجشنبه ها : ساعت ١٢:٣٠ الى ١٣:٣ تلفن 05118518507

کلینیک تخصصى پوست و ليزر بهاران :

  • يكشنبه ها: ساعت ١٤ الى ١٦
  • سه شنبه ها:ساعت ١٤ الی ١٦ تلفن:05118451586

کلینیک تخصصى پوست و ليزر سيماطب:

دوشنبه ها ساعت ١٠ الی ١١ ( با هماهنگى قبلى) تلفن:05118459666

کلینیک شرکت نفت:

  • دوشنبه ها ساعت ٧:٣٠ الی ٩ تلفن:7266042