برنامه کاری

 مطب :

همه روزه از ساعت ١٧ الي ٢٠:٣٠ بجز يكشنبه ها و سه شنبه ها

شماره تماس:05118432537 و 05118468669

كلينيك تخصصى پوست و ليزر و پيوند موى زيبا آفرين:

يكشنبه ها : ساعت ١٦ الي ١٨ ، سه شنبه ها : ساعت ١٠ الي ١٣ ، چهارشنبه ها : ساعت ١٠ الى ١٣

تلفن:05118450729 و 05118447142 و 05118446382 و 05118449762