تزريق بوتاكس(Dysport)

موارد استفاده:

در بعضي از افراد به طور غير طبيعي بعضي از عضلات صورت دچار انقباضات ناخواسته و غير ارادي است كه اين موضوع سبب ايجاد چروكهاي انقباضي (Functional) شده و به مرور زمان چينهاي دائم ايجاد خواهد كرد.

ازجمله نواحيي كه بيشتر دچار اين انقباضات ميشوند، ناحيه اخم، پيشاني، ناحيه خارج چشمها و زير چشمها، ناحيه چانه (به شكل خط افقي)، چينهاي روي خط لب (كه در اثر غنچه كردن مداوم دهان ايجاد ميشود) و چين هاي بالاي بيني كه در اثر بالا دادن بيني ايجاد ميشود.

از اين آمپول جهت رفع انقباض غير طبيعي عضلات مذكور استفاده ميشود. لازم به ذكر است كه تنها آمپول ديسپورت ساخت كارخانه IPSEN® انگلستان كه به شكل ويالهاي 500 واحدي است، در ايران مجاز بوده و توسط وزارت بهداشت و درمان تاييد شده است و ساير داروهاي با اين كاربرد تقلبي بوده و مصرف انها گهگاه با خطرات وخيمي همراه بوده است.

اثربخشي:

  • اثر دارو از حدود 4روز بعد آغاز شده ولي بيشترين ميزان اثر، از حدود دو هفته بعد نمايان ميشود.
  • ميزان ماندگاري اثر دارو در افراد مختلف متفاوت بوده و حدود 4 تا 6 ماه ميباشد.

احتياطات:

استفاده از اين دارو در زمان حاملگي و نيزهمراه با بعضي داروهاي قلبي و   آنتي بيوتيكهاي خانواده جنتامايسين و سابقه حساسيت به ديسپورت وبيماران دچار اختلالات عصبي-عضلاني و سكته مغزي ممنوع است.