كهير Urticaria

كهير واكنش گسترده مويرگهاي خوني است كه به شكل افزايش نفوذپذيري جدار مويرگها و خروج مايع از آنها و در نتيجه برجسته و قرمز شدن و خارش ناگهاني پوست به همراه احساس داغي متظاهر مي شود. كهير ميتواند در اثر يك ماده آلرژن(حساسيت زا) كه به شكل خوراكي( غذا يا داروي خاص)، تزريقي، تماسي و يا تنفسي وارد بدن شده است، ايجاد شود. گاهي كهيردر همراهي با بيماريهاي خاصي مانند بيماريهاي ويروسي مثل سرماخوردگي، آبله مرغان، هپاتيت و…،به ندرت در زمينه يك بيماري روماتيسمي، بعضي بدخيميها و يا داروهايي كه براي درمان آنها استفاده مي شوند ايجاد ميشود.
 

  انواعي از كهير كه به نام كهيرهاي كولينرژيك(Cholinergic ) ناميده مي شوند در اثر افزايش دماي محيط مثلا در حمامها و سوناها يا افزايش دماي بدن مانند تب و ورزش ايجاد ميشوند. برعكس، انواع ديگري از كهير كه به نام كهيرهاي سرمايي ناميده مي شوند در اثر مواجهه با سرماي هوا، آب سرد يا تماس با اجسام سرد ايجاد مي شود.
 

  نوع ديگري از كهير كه به نام كهير فشاري ناميده مي شود، چند ساعت پس فشار روي پوست، مثلا نشستن طولاني يا محكم گرفتن اجسام مانند ابزار آلات و غيره، درمحلي كه فشار روي پوست وارد شده است ايجاد ميگردد.
 

  به ندرت كهير ميتواند در اثر تماس پوست با يك ماده حساسيت زا مانند فلز نيكل و بعضي داروهاي موضعي بوجود آيد كه به نام كهير تماسي آلرژيك ناميده ميشود.
 

  ضايعات خارش دار و برجسته اي كه در محل گزش حشراتي مانند پشه و زنبور ايجاد مي شوند نيز جزو كهيرهاي محدود به حساب مي آيند كه در اثر حساسيت به زهر يا بزاق حشره ايجاد مي شود. البته گاهي اين حساسيت گسترش يافته و سبب ايجاد يك كهير تمام عيار مي شوند.
 

  گاهي اين افزايش نفوذپذيري مويرگها، به لايه هاي سطي پوست محدود نبوده و بخشهاي عمقي تر پوست را نيز درگير مي نمايد كه به شكل تورم هاي ناگهاني با يا بدون كهير خارشدار، در نواحي خاصي مانند لبها و اطراف چشمها متظاهر مي شود كه به نام ورم عروقي يا Angio-edema ناميده ميشود.
 

در موارد بسيار شديد كهير كه مقدار زيادي مايع از عروق خوني خارج مي شود، به دليل كم شدن حجم خون، افت شديد فشار خون حادث شده كه به اين حالت شوك آنافيلاكسي Anaphylactic Shock مي گويند كه به دليل تورم همزمان در مجاري تنفسي با تنگي نفس همراه بوده و از موارد بسيار اورژانسي محسوب شده و در صورت عدم ارجاع به اورژانس و درمان مناسب ميتواند سبب فوت بيمار شود.
 

 در بدو شروع كهير تنها درمان دارويي شروع مي شود كه بسته به نوع كهير مي تواند متفاوت باشد. در صورتيكه كهير بيشتر از 45 روز تداوم داشته باشد به نام كهير مزمن ناميده شده كه نيازمند بررسيهاي باليني و آزمايشگاهي بيشتر براي رد علل زمينه اي مسبب آن مي باشد.