ليزرهاي پوست

1)ليزرهاي موهاي زائد

اين دسته از ليزرها، بخشهايي از ريشه مو( فوليكول) را كه داراي رنگدانه اند، هدف قرار داده و به دليل ايجاد گرما در نواحي اطراف آن، سبب تخريب ريشه مو مي شوند. لذا به دليل سالم ماندن سلولهاي بنيادي موساز كه در ناحيه اي دور تر از ريشه مو قرار دارند، مدتي پس از اتمام درمان( كه طول اين مدت در هر فرد و بسته به وضعيت هورموني  و ژنتيكي موها، متفاوت است)، مجددا” تعدادي از موها فعال شده و ميبايست هر چند ماه يكبار( گاهي يك تا دو سال يكبار)، يك جلسه ليزر به عنوان درمان نگهدارنده انجام داد.

تمامي انواع ليزرها و IPL هاي رفع موهاي زائد، تنها روي موهاي رنگدانه دار موثر بوده و براي رفع موهاي سفيد رنگ ميبايست از روشهاي ديگري سود جست.

نكات مهم ليزر موهاي زائد:

  • انجام ليزر روي نواحي آفتاب سوخته يا نواحيي كه انواع ديگري از ليزرها رو آن انجام شده است، تا چند هفته ممنوع ميباشد.
  • از سه هفته قبل از انجام ليزر نبايد از روشهايي كه با استفاده از كندن موها آن ناحيه را اصلاح ميكنند( مانند استفاده از بند، موچين، اپي ليدي و…) به كار برد، زيرا ناحيه اي را كه ليزر تحت تاثير قرار ميدهد، خارج شده و تاثير ليزر كاهش مي يابد.
  • تا اتمام دوره ليزر،بايد از مواجهه با آفتاب روي محل ليزر شده خودداري كرد، لذا موكدا” توصيه مي شود تا اتمام دوره ليزر، از كرم هاي ضدآفتاب استفاده شود.
  • تاچند روز پس از انجام ليزر، ميبايست از ماساژ دادن ناحيه و مواجهه با آب گرم يا روشهايي مانند بخور ونيز از اقدامات تحريك كننده مانند استفادا از كروهاي لايه بردار و موبر و… خودداري نمود.
  • فواصل بين جلسات ليزر و نيز تعداد جلسات بر حسب هر ناحيه از بدن، متفاوت است.

2-  ليزرهاي رفع لكه هاي پوستي و خالهاي مسطح و كك ومكها

*گروهي از اين ليزرها كه تنها رنگدانه را هدف قرار ميدهند، غالبا سبب ايجاد زخم نشده و تا رفع كامل لك پوستي به چند جلسه ليزر نياز است كه تعداد جلسات و فواصل بين آنها بر حسب نوع لك پوستي متفاوت است.

در اين نوع از ليزرها معمولا نياز به پانسمان وجود ندارد وتنها از بعضي كرمها روي محل ليزر شده استفاده ميشود.

* دسته ديگري از ليزرها كه به ليزرهاي  Ablative  معروفند، بخشهاي سطحي پوست را برداشته و به طبع آن، لك پوستي نيز برطرف خواهد شد. ميزان ضخامت برداشت شده در اين ليزرها به نوع ليزر و مهارت پزشك بستگي دارد و معمولا يك تا دو جلسه براي رفع كامل ضايعه پوستي كافي است.

معمولا پس از انجام ابن نوع ليزرها يك پانسمان سطحي انجام ميشود.

*لكه هاي پوستي كه در اثر ضربه، سوختگيها، التهابات پوست مانند جوش صورت و محلهاي گزش و زخمها ايجاد شده اند به ليزرهاي معمول جواب نداده و ميبايست از روشهاي ديگري براي درمان آنها سود جست.


3 – ليزرهاي عروقي

از اين دسته از ليزرها براي رفع خالهاي عروقي(بعضي از ماه گرفتگيها)، مويرگهاي سطحي پوست( مانند مويرگهاي سطحي كنار بيني و گونه ها و مويرگهاي روي پوست ران و ساق ها)و بعضي از انواع قرمزي هاي گونه ها استفاده مي شود. بعضي از انواع اين ليزرها براي درمان كلوييد( گوشتهاي اضافه محل سوختگيهاي عمقي و زخمها و…) نيز استفاده ميشود كه معمولا با جواب مطلوب همراه است.


4 – ليزرهاي رفع چين و چروك وجوانسازي پوست

اين نوع از ليزرها به دو گروه با لايه برداري(Ablative ) و بدون لايه برداري(Non-ablative ) تقسيم مي شوند.

ليزرهاي Ablative

اين دسته از ليزرها با برداشت يك لايه سطحي از پوست نه تنها سبب لايه برداري( كه درمان بعضي مشكلات پوستي است) مي شود، بلكه در دراز مدت سبب تحريك كلاژن سازي در بخشهاي عمقي پوست ميشود.

گروه ديگري از اين ليزرها علاوه بر لايه برداري سطحي، با ايجاد ستونهاي ميكروسكوپيك انعقاد در لايه هاي عمقيتر پوست سبب تحريك شديدتر توليد كلاژن و رفع شلي و افتادگي پوست مي شود. اين گروه اخيراز ليزرها براي درمان منافذ پوست صورت، فرورفتگيهاي محل جوشها وزخمها و سوختگيها و نيز درمان محل سالك، مورد استفاده قرار ميگيرد كه با نتايج مطلوب همراه ميباشد.معمولا براي مشاهده اثرات درماني اين نوع ليزرها چند جلسه به فواصل حدود دو ماه نياز است.

دو نوع از معروفترين اينها شامل ليزرهاي Erbium وليزر CO2 Fractional ميباشند.

* ليزرهاي ابليتيو( با لايه برداري) به دليل برداشت يك لايه نازك از پوست، نيازمند مراقبت كامل پوست در برابر آفتاب و ساير محركهاي پوستي است.

ليزرهاي Non-ablativeاين ليزرها بدون ايجاد لايه برداري سبب تحريك سلولهايفيبروبلاست و در نتيجه كلاژن سازي و جوانسازي پوست ميشوند. گرچه مراقبتهاي لازم پس از اين ليزرها كمتر از ليزرهاي لايه بردار است ولي ميزان اثربخشي اين ليزرها نيز به مراتب كمتر از ليزرهاي لايه بردار است.

يكي از معروفترين اين ليزرها، ليزر Fraxel  ميباشد.

*جهت رفع چين و چروكهاي پايداري كه در محل انقباضات عضلات صورت ايجاد شده اند، مانند چروكهاي شعاعي روي خط لبها و چروكهاي اطراف چشمها ، حتما بايد ابتدا با استفاده از تزريق بوتاكس( ديسپورت) عضلات مسبب چروكها مهار شوند. در غير اين صورت، انجام ليزر با جواب مطلوب همراه نخواهد بود.

* علاوه بر روشهاي ليزر درماني، روشهاي ديگري مانند استفاده از امواج Infra-red  و Ultra-sonic نيز ميتوانند در درمان چروكهاي پوستي و جوانسازي مورد استفاده قرار گيرند.