معرفی

متخصص پوست و مو، دارای بورد اختصاصی

عضو انجمن متخصصین پوست ایران

عضو پزشکان کاشت مو ایران

عضو انجمن پیوند مو آمریکا

مسئول فنی کلینیک تخصصی پوست، لیزر و پیوند موی زیبا آفرین مشهد