ملاسما

 ماسك حاملگي( ملاسما)

 گرچه اين نوع از لكه هاي صورت به نام ماسك حاملگي ناميده مي شود ولي مختص دوران حاملگي يا حتي زنان نميباشد و در بعضي از موارد بدون علت واضح ايجاد ميشود اما در بسياري از موارد، عوامل هورموني مانند استفاده از قرصهاي پيشگيري از بارداري يا ساير داروهاي هورموني،نامنظمي هاي قاعدگي، كيستهاي تخمداني در سابقه بيمار يافت ميشود. در مواردي نيز اين لكه ها پس از يك مواجهه شديد با آفتاب شروع ميشوند.در هر صورت عوامل هورموني و آفتاب جزو عوامل اصلي ايجاد و پايداري يا تشديد اين بيماريميباشند اما اثر آنها معمولا چندين هفته بعد خود را نشان ميدهد.
با توجه به اين مقدمه، عدم مواجهه با آفتاب و خودداري از مصرف غير ضروري داروهاي هورموني جزو نكات مهم درمان ملاسما( كلواسما) ميباشند.
معمولا محل شروع اين لكه ها از گونه ها بوده و به تدريج روي بيني، روي لب بالا، و پيشاني را نيز درگير مينمايد و گاهي تمام صورت را گرفتار مي نمايد.
•    اگرچه بيمار در بسياري از موارد، مصرف كرمهاي ضدافتاب را مسبب ايجاد ملاسما ميداند، ولي اين موضوع واقعيت ندارد، اما مصرف داروهاي لايه بردار بدون استفاده همزمان از ضد آفتاب ميتواند در بروز اين لكه ها دخيل باشد.
•    معمولا براي ايجاد اين اين بيماري يك استعداد ژنتيكي  دخيل است، چرا كه در بسياري از موارد درگيري چند فرد در يك خانواده مشاهده مي شود و نيز بسياري از مردم حتي با داشتن چندين عامل مسبب نيز به اين لكه هاي پوستي مبتلا نمي شوند.
•    گاهي اين لكه ها در زمان كوتاهي  خودبخود برطرف ميشوند(البته  مواجهه مجدد با عوامل مشدد عود خواهند كرد.) ولي اين برطرف شدن زودهنگام براي همه افراد اتفاق نيفتاده وگاهي مدتهاي طولاني تداوم خواهد داشت.
درمان
اين بيماري نيازمند پيگيري هاي طولاني به همراه اجتناب از عوامل مشدد ميباشد و معمولا ميتوان با حفاظتهاي مناسب، آن راتحت كنترل درآورد و از تشديد آن نيز جلوگيري كرد.
استفاده بي رويه و بدون تجويز پزشك از داروهاي ضدلك رايج گاهي سبب عوارض غير قابل درماني مانند ايجاد لكه هايي به نام اكرونوز ميشود