چین و چروکهـای پوست صورت (Wrinckles & Furrows )

به طور کلی علل چروکهـای صورت را میتوان به چهـار دسته تقسیم نمود:
1)چروکهـای حاصل از انقباض عضلات ناحيه مربوطه:

  گرچه معمولا این چروکهـا با افزایش سن و تغییر در تراکم و ترکیب ملکولهـای کلاژن و الاستین لایه هـای زیرین پوست که مسوول قوام و ارتجاع پذیری پوست است متظاهـر می شوند ولی گاهـی می توان این را در سنین پائین تر نیز مشاهـده نمود.
نواحیی که این چروکهـا به طور معمول ایجاد می شوندعبارتند از:

    چروکهـای افقی پیشانی که در اثر بالا بردن مکرر و عادتی ابروهـا ایجادمی شوند.
    چروکهـای کناره خارجی چشم معروف به چروکهـای پنجه کلاغی(Crow’s Feet ) است که دراثر انقباض عضلات آن ناحیه مانند انقباض موقع خنديدن یا انقباض حاصل از جمع كردن چشم به هنگام نگاه کردن در نور خورشید و … ایجاد میگردند.
    چروکهـای اخم که به صورت چین هـای عمودی بین درابرو  و چروک افقی بالای بینی خود را نشان میدهـد.
    چروکهـای افقی چانه كه در اثر انقباض عضله چانه ایجاد میگردد.
    چروکهـای دو طرف دهـان نیز که در بعضی، بواسطه انقبلض به هـنگام خندیدن ایجاد می شوند.

درمان این دسته از چروکهـای صورت شامل جلوگیری از انقباض بیش از حد ضلات مسبب است ودرصورتی که عامل انقباض حذف نشود، سایر روشهـای ضد چروک مانند لیزرهـا، موثرنخواهـند شد.
مهـمترین روش جلوگیری از انقباض بیش از حد، استفاده از تزریق بوتولینوم توکسین یا هـمان آمپولهـای دیسپورت است.

 ٢) چروكهاي حاصل از آفتاب:

اين دسته از چروكها بواسطه اثرات تخريبي اشعه ماورا بنفش خورشيد ايجاد شده و پس از سالها مواجهه با آفتاب متظاهر ميگردند.  اين چين و چروكها به صورت تشديد چروكهاي ديگر مانند چروكهاي انقباضي و يا ايجاد چروكهاي جديد در نواحي ديگر مثلا در گونه ها متظاهر ميگردند كه معمولا در سنين بالا، مشهود تر و گاهي به همراه افزايش ضخامت و قوام پوست ميباشد. جهت پيشگيري از اين نوع چروكها ميبايست از مواجهه با آفتاب خودداري نمود كه به اين منظور ميتوان از كرمهاي ضد آفتاب مناسب، بهره جست. جهت درمان آن نيز ميتوان بر حسب شدت بيماري، از ليزرهاي مناسب مانند ايزرهاي CO2 Fractional ، ليزر Erbium و … استفاده كرد.

٣) چروكهاي حاصل از استفاده از دخانيات:

  نيكوتين موجود در دخانيات، از علل عمده چروكهاي صورت ميباشد كه معمولا به شكل تشديد ساير چروكها و نيز ايجاد چروكهايي به صورت شعاعي در اطراف دهان و معمولا به همراه تيرگي لبها و اطراف چشمها به دليل كاهش اكسيژن خون متظاهر ميشود.

4)چروكهاي حاصل از نيروي جاذبه زمين:

  علت اصلي چروكهاي دو طرف لب بالا ( Nasolabial) كه بين دو طرف بيني و حاشيه لبها قرار گرفته اند، اثر كششي نيروي جاذبه زمين بر روي گونه ها است، ضمن اينكه افتادكي ابروها و پلكهاي بالايي و پاييني، غبغب و ساير نواحي بدن نيز بواسطه نيروي جاذبه ميباشند كه البته پس از تغييرات بافتهاي زير پوست بواسطه افزايش سن خود را نشان ميدهند.

  روشهاي درمان براي هر ناحيه از صورت يا بدن متفاوت ميباشد و مشتمل بر پر كردن چينها با استفاده از ژلهاي مجاز و چربيهاي خود بدن، بالا كشيدن(Lifting) بافتهاي ناحيه و استفاده از ليزرهايي كه باعث افزايش قوام پوست آن ناحيه مي شوند.

درمان

  درمان اين چين و چروكها بستگي به شدت بيماري، سن بيمار، تحمل و قابل اجرا بودن هريك از روشها و تمايل بيمار دارد.ساده ترين روش كاهش افتادگي ابرو در مواردي كه پيشرفته و شديد نباشد، استفاده از تزريق ساده آمپول ديسپورت (botox) در محلهاي خاصي است كه باعث بالا رفتن دم ابروها به ميزان حدود سه ميليمتر و تاحدي باز شدن چروك پلك بالايي حاصل از افتادگي مي شود. در صورتي كه بيمار تمايل به روش درمان موثرتر داشته باشد ميبايست با توضيح كامل، روش بالا بردن ابرو از طريق چراحي (Brow Lifting ) و / يا بلفارو پلاستي را به وي پيشنهاد كرد.

  در خصوص درمان چروكهاي چين بين بيني و گوشه دهان( Nasolabial Fold ) نيز بسته به مرحله بيماري، پيشنهادهاي مختلفي وجود دارد. در مراحل ابتدايي، تزريق ژلهاي مجاز قابل جذب طولاني اثر ميتواند اثر رضايتبخشي داشته باشد. در مراحل پيشرفته تر نيز ميتوان از همين روش استفاده نمود، هرچند بعضي از بيماران روش تزريق چربي از بدن خودشان(Lipo-Infusion ) را به دليل ماندگاري بيشترش، ترجيح ميدهند. كه در اين روش كه به صورت سرپايي انجام مي شود، مقدار مناسبي از چربي شكم توسط سرنگهاي خاصي كشيده شده و پس از اقدامات خاصي مانند سانتريفيوژ، به محل مورد نظر تزريق مي شود. در موارد افتادگي شديد تر گونه ها كه به روشهاي مذكورپاسخ رضايتبخشي نميدهد، از روش بالا كشيدن گونه ها(face Lifting  ) استفاده مي شود.

  براي درمان افتادگي چربي زير چانه يا غبغب، ابدا چربي اضافه آن ناحيه از طريق مكش برداشته شده و ودر صورت نياز، افتادگي محل توسط Lifting  به حالت اوليه برگردانده مي شود.

براي كاهش چين افقي بين چانه و لب پائين و نيز كاهش انقباض ناحيه چانه كه معمولا جزو انقباضات ناخواسته بوده و منشا عصبي دارد نيز ميتوان پس از تزريق آمپول ديسپورت با استفاده از ژلهاي مجاز قابل جذب، آن ناحيه را پر نمود.

در خصوص درمان چينهاي ناحيه اخم، مهمترين نكته اينست كه در ابتدا با تزريق ديسپورت(Dysport ) عضله مسبب را مهار نمائيم هر چند كه در موارد چينهاي پيشرفته  و عميق، اين كار سبب تغيير بارزي در عمق چين نمي شود ولي انجام آن لازم مي باشد، در غير اين صورت معمولا روشهاي مكمل تاثيري نخواهند داشت. در صورتيكه عمق چين زياد باشد از روشهاي تكميلي مختلفي مي توان جهت كاهش عمق چين اخم استفاده نمود.